SMAB - Scandinavian Medical Alcohol Board


 

SMAB-medlemmer fra venstre: Niels H. Sternby, Erik Skovenborg, Roald Strand.
Bagerste rękke fra venstre: Svein-Erik Tronstad, Peter Winding, Arne Hagen.

I 1995 dannede en gruppe læger fra Danmark, Norge og Sverige organisationen SMAB - Scandinavian Medical Alcohol Board - med det formål, at give de nordiske landes befolkninger en saglig og forståelig information om nye forskningsresultater om den helbredsmæssige effekt af en moderat indtagelse af alkohol.

De skadelige følger af en for rigelig alkoholindtagelse og alkoholmisbrug har været kendt i mange år, men i den senere tid har forskningen også peget på gunstige virkninger på helbredet ved et moderat alkoholforbrug. De nordiske lande har valgt forskellige veje i deres måde at håndtere problemerne med alkohol på, og det har præget den måde, de enkelte lande har valgt til at informere om alkohol og helbred. SMAB mener på den ene side, at en ukritisk lovprisning af alkohol er fejlagtig, men på den anden side mener SMAB ikke, at man skal nægte de nordiske befolkninger adgang til en nøgtern og sandfærdig information om de helbredsmæssige konsekvenser af et fornuftigt og moderat alkoholforbrug.

De enkelte medlemmer af gruppen vil i deres respektive lande stille sig til rådighed for pressen og offentligheden med oplysninger og svar på spørgsmål om emnet alkohol og helbred. SMAB har, som en af måderne at løse denne opgave på, valgt at arrangere en række symposier om alkohol og helbred i de nordiske lande. Det 1. symposium blev afholdt på Rigshospitalet, København, d. 8. nov. 1996. Blandt symposiets nyheder var fremlæggelsen af resultater, der pegede på en beskyttende virkning mod demens af nogle daglige glas rødvin. Det 2. symposium, der fandt sted i Stockholm d. 30. oktober 1998, fokuserede på alkohols effekt på kvinder på godt og på ondt. Netop nu planlægges forløbet af det 3. symposium - Alcohol in Moderation - Health and Culture in the next Millennium. Det smukke kursuscenter Lysebo, der ligger i højderne udenfor Oslo, vil danne de bedst mulige rammer for symposiet, der skal løbe af stabelen d. 27. oktober 2000. Interesserede kan læse mere om SMAB og det kommende symposium på www.smab.org.

Alkoholforbrug eller alkoholmisbrug, det handler i den sidste ende om alkoholkultur – og vane. Medlemmerne af SMAB er dybt forankret i Europas alkoholkultur- og historie og vil med deres information bidrage til at folk i de nordiske lande fået et naturligt, sundt og afklaret forhold til deres egen indtagelse af alkohol.


Erik Skovenborg Hjemmeside <http://www.skovenborg.dk/>