Erik Skovenborg's Hjemmeside


Dansk

Engelsk

 

 

Erik Skovenborg
Kildegaarden 10 1.th.,
8000 Århus C.
tlf.: 86 221603 (privat)
tlf.: 21 499041 (mobil)
e-mail:

Født d. 18. aug. 1945. Jeg blev i 1968 gift med designer Dora Skovenborg og
har nu to børn:

Esben født i 1970 har valgt at kombinere matematik, datalogi og musik; cand.scient. i datalogi ved Københavns Universitet 2000. Master of Science i music technology ved University of York 1999. Arbejder nu som erhvervs-PhD hos TC Electronic.

Anne Katrine født i 1973 har efter en grunduddannelse i etnografi ved Århus Universitet valgt at læse kinesisk - et svært sprog - med historie som sideuddannelse.

Efter lægeeksamen ved Århus Universitet sommeren 1971 og en alsidig hospitalsuddannelse startede jeg oktober 1976 som praktiserende læge i Egå, en forstad ved bugten nord for Århus - siden 1986 i kompagniskab med Bente Vestergaard. Fra 1. januar 2002 er praksis udvidet med Mette Kirketerp som kompagnon til en delepraksis.

En stor interesse for vin dyrkes aktivt i både teori og praksis suppleret med studier af den helbredsmæssige effekt af en moderat alkoholindtagelse, foredrag og artikler om samme emne mens samlerglæden koncentreres om bogejermærker - exlibris.


Erik Skovenborg Hjemmeside <http://www.skovenborg.dk/>